Bijziendheid onder kinderen een groeiend probleem

Winschoten - Het aantal kinderen met myopie, ofwel bijziendheid, neemt wereldwijd toe. Daarnaast ontwikkelt het zich tegenwoordig steeds vaker op jongere leeftijd.

Eén van de oorzaken hiervan is de moderne omgeving en leefstijl waarin kinderen opgroeien. “Hoe jonger myopie wordt vastgesteld, hoe waarschijnlijker het is dat het verergert tijdens de kindertijd en vroege volwassenheid. Daarnaast is bij kinderen met ernstige myopie (-4 of hoger) op latere leeftijd de kans op oogcomplicaties ook veel hoger. Bij één op de drie kan dit leiden tot blind- of slechtziendheid”, aldus Sjouke van der Werff, opticien bij Specsavers Winschoten. De rol van beeldschermen Hoewel er veelvuldig onderzoek naar is gedaan, is er vooralsnog geen sluitend bewijs dat veelvuldig en langdurig beeldschermgebruik een negatief effect heeft op het zicht. Dit komt mede doordat de grote toename in het gebruik van beeldschermapparaten (zoals tablets en smartphones) nog relatief recent is. Meer onderzoek is hiervoor noodzakelijk. Signalen Van der Werff: “Dansende letters op het schoolbord, moeite hebben met lezen of vage beelden zien als je naar de televisie kijkt. Veel gehoorde klachten bij kinderen. Zij staan hier zelf nauwelijks bij stil en houden het soms liever voor zichzelf als zij moeite hebben om scherp te zien. Maar als ze niet goed kunnen zien kan dit leiden tot hoofdpijn en vermoeidheid. Daarom is het belangrijk om op de volgende signalen te letten: - Overmatig in de ogen wrijven. - Zeer dicht op een (televisie)scherm willen zitten. - Moeite hebben met lezen. - Snel moe worden. - Knijpen of veel knipperen met de ogen tijdens het lezen of televisiekijken.