Rijrichtingen in binnenstad Winschoten gewijzigd

Winschoten - De binnenstad van Winschoten is op verschillende locaties heringericht. Dit was voor de gemeente aanleiding om te kijken naar de circulatie van gemotoriseerd verkeer in de binnenstad.

Besloten is dat de rijrichting voor gemotoriseerd in de Bosstraat tussen de Venne en de toegangsweg naar de parkeergarage wordt omgedraaid. Datzelfde geldt voor de rijrichting op de Vissersdijk tussen de parkeergarage en de Venne. De nieuwe situatie is donderdag ingegaan. De nieuwe situatie geldt voorlopig voor zes maanden. Afhankelijk van bevindingen in de praktijk, wordt bekeken of de nieuwe situatie wordt gecontinueerd.