Joke en Heinrich met Dorcas naar Moldavië: Ze hebben ons hart gestolen

Winschoten - Diverse afdelingen van Dorcas in onder andere Midwolda, Onstwedde, Nieuwe Pekela en Winschoten (De vrije evangelische gemeente) houden regelmatig voedsel- en kledingacties voor de allerarmsten in Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika te steunen. Maar komen deze spullen goed terecht? Een groep van 25 personen vertrok deze maand vanaf Schiphol naar Moldavië om het werk van Dorcas aldaar met eigen ogen te zien.

De meeste van deze deelnemers ondersteunen ouderen, kinderen, families of projecten in dit land. De groep bezocht de projecten en sprak de 'eigen'families, kinderen en ouderen. Twee van hen, Heinrich en Joke Gent, vertellen hun verhaal. "Een van de projecten die veel indruk heeft gemaakt was Adopt a child in Singerei, ten noordwesten van de hoofdstad Chisinau", zeggen Heinrich en Joke. In de kinderkerk in dit dorpje ten noordwesten van de hoofdstad Chisinau komen elke zondag 300 tot 400 kinderen bij elkaar. De kinderen woonachtig in een straal van 25 kilometer rond Singerei worden door oude bussen opgehaald. "Er warden die zondag maar 190 tot 200 kinderen aanwezig. De oorzaak hiervan was de aanhoudende regen. In dit land zijn namelijk alleen de hoofdwegen geasfalteerd en de dorpsstraten bestaan uit leem. Dit veroorzaakt problemen voor de bussen en ook voor de kinderen die ver naar de bushaltes moeten lopen." Fantastisch "De groep kinderen vindt het fantastisch om met elkaar te zingen en te luisteren naar verhalen van de dominee. Ze mogen zelf ook wat vertellen, een gedicht voorlezen of een lied voorzingen." Volgens Heinrich en Joke zijn de kinderen zo enthousiast dat ze vriendjes en vriendinnetjes meenemen. "Ieder kind krijgt na afloop van de dienst een warme maaltijd of een sandwichbrood mee en voor sommigen is dit de enige maaltijd op deze dag." Maar liefst 119 kinderen uit Singerei en omgeving worden via Dorcas gesponsord door mensen uit Nederland. "Ter plekke konden wij zien hoeveel beter het al met deze kinderen ging. Helaas zijn er ook nog kinderen die nog geen sponsor hebben. Zij staan nog op de wachtlijst." Onder de armoedegrens Een derde van de bevolking in Moldavië leeft onder de armoedegrens. Kinderen worden daar vaak het hardst door getroffen. Door de slechte economische situatie trekken veel ouders naar grote steden of naar het buitenland om werk te zoeken. De kinderen blijven achter in kwetsbare, gebroken gezinnen, worden bij grootouders ondergebracht of groeien op in weeshuizen. Door deze omstandigheden is het voor sommige kinderen niet mogelijk een normale fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling door te maken. Het belangrijkste doel van de kinderadoptieprojecten is om het welzijn van de kinderen te vergroten door ervoor te zorgen dat ze naar school gaan, en door hun medische zorg, psychosociale hulp en materiële ondersteuning te bieden. Een ander belangrijk doel is het versterken van het zelfbeeld van de kinderen. De ondersteuning heeft op lange termijn een positieve uitwerking op hun gedrag en karakter, waardoor zij beter kunnen functioneren in de maatschappij. De ouders of verzorgers worden ook bij het project betrokken. Kinderen uit sociaal of economisch kwetsbare gezinnen komen in aanmerking voor opname in het project. Een deel van de kinderen is wees of door hun ouders verlaten en wordt door familieleden opgevoed. Ons gezin en onze granny "Wijzelf mochten tijdens deze reis 'ons gezin' en 'onze granny' ontmoeten. Het gezin steunen wij al meerdere jaren en zij zijn zo langzamerhand bijna zover dat ze zichzelf weer kunnen redden. Onze granny, Andrei, is een man van 52 jaar die door een ongeluk op jongere leeftijd lichamelijk gehandicapt is geraakt. Door de coma heeft hij hersenbeschadiging opgelopen. Wij ondersteunen hem nu twee jaar en in deze tijd heeft hij voeding, kleding en hout gekregen via Dorcas. Ook zijn er in het dorp mensen van de plaatselijke kerk die hem bezoeken en in contact brengen met anderen." Twee weken voor de komst van Heinrich en Joke was de schoorsteen van de houtkachel van 'granny'gedeeltelijk ingestort. Ook zat er in het dak van het huisje een groot gat. Daardoor kan van het huisje maar een klein gedeelte worden gebruikt. "Deze situatie is vlak voor de winter erg zorgelijk, want als je je huis niet warm kunt houden, overleef je het maar moeilijk. We zijn nu met spoed naar een oplossing aan het zoeken. Voor de meest nijpende situaties heeft Dorcas het Granny Emergceny Fund, waarmee noodzakelijke reparaties en extra spoedeisende hulp kan worden uitgevoerd. Gelukkig kan onze 'granny' als het echt niet meer kan overnachten bij de plaatselijke kerk." Gastvrijheid "We hebben op het platteland de vriendelijkheid en gastvrijheid van de mensen mogen zien. Als het enigszins kan geven ze aan de gasten wat ze maar kunnen. Dit uit zich door de kamer extra te verwarmen of koekjes voor te zetten die voor henzelf normaal gesproken te duur zijn. De mensen hebben ons hart gestolen." Heinrich en Joke hebben met eigen ogen gezien dat het geld en goederen die gegeven worden aan Dorcas zeer goed wordt besteed. Dit blijkt ook uit de verhalen van de mensen, waarmee de twee hebben gesproken." Ondersteunen en sponsoren De voedselactie van Dorcas loopt nog tot en met 6 november. Meer informatie op www.dorcasvoedselactie.nl. Wie een granny of een familie wil ondersteunen kan terecht op www.adoptagranny.nl. Een kind in Singerei sponsoren kan via https://dorcas.nl/projecten/adopt-a- child-singerei-2/