Herstellende arbeidsmarkt resulteert in daling WW-uitkeringen

Winschoten - De WW in Groningen nam vorige maand af tot 15.360 uitkeringen. Vrijwel overal in Nederland daalt de WW. Dit wijst op een gestaag herstellende arbeidsmarkt met meer banen en vacatures.

Eind september telde Groningen 15.360 WW-uitkeringen. Dat is 5,0 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in september af met 37 uitkeringen (-0,2 procent). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 4,5 procent (656) meer WW-uitkeringen. In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind september uit op 424.257. Dat is 4,8 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 426.637. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 0,6 procent (-2.380). Bijna alle provincies lieten een daling van de WW zien. Een jaar eerder telde Nederland 416.468 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 1,9 procent (7.789). Regionale verschillen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld met dat in Groningen. In alle drie noordelijke provincies daalde de WW in september licht. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in de drie noordelijke provincies. De dalende WW past in de gestaag herstellende arbeidsmarkt. Het herstel blijkt onder andere uit meer nieuwe vacatures en banengroei tot 2017. In Groningen waren er in de eerste helft van 2016 vooral openstaande vacatures voor elektriciens & elektromonteurs, software & applicatieontwikkelaars en transportplanners & logisitiek medewerkers.