Nieuw kunstgrasveld WVV ingestrooid met mengsel kurk en kokos

Winschoten - Voetbalvereniging WVV in Winschoten krijgt, zoals bekend, binnenkort een nieuw kunstgrasveld. De Oldambtster gemeenteraad zette onlangs het licht op groen. Het nieuwe veld wordt, volgens bestuurslid Marcel Jansingh (algemene zaken), waarschijnlijk ingestrooid met een mengsel van kurk en kokos.

"In ieder geval niet met het veelbesproken rubbergranulaat", zegt Jansingh. Het programma Zembla besteedde onlangs aandacht aan deze rubberen korreltje, waarmee veel kunstgrasvelden zijn bestrooid. Het rubbergranulaat zou kankerverwekkend zijn. Een aantal verenigingen, dat een dergelijk kunstgrasveld heeft, besloot daarop meteen het spelen op hun velden te verbieden. WVV heeft nooit overwogen het nieuwe kunstgrasveld van rubbergranulaat te voorzien. "Het is de bedoeling dat het veld komt te liggen op de plek wat nu trainingsveld 2 is. Ons was ter ore gekomen dat rubbergranulaat een bepaalde geur aflaat als de zon er op schijnt. Omdat bij dit trainingsveld huizen staan, hebben we besloten sowieso geen rubberen korreltjes te gebruiken." Wanneer precies met de aanleg van het kunstgrasveld wordt begonnen, weet Jansingh niet. "De gemeenteraad heeft kortgeleden het besluit genomen. Binnenkort gaan wij als vereniging met de gemeente om tafel. Aan de hand van het programma van eisen, wordt een plan opgesteld en de aanbestedingsprocedure gestart. Daar gaat natuurlijk een paar maanden overheen. Daarna kan pas worden begonnen met de aanleg van het nieuwe veld."