Een Eindeloze Horizon, herstel van Oldambtster weidsheid officieel van start

Winschoten - Het Oldambt heeft een uniek landschap. Uitgestrekte weidse vergezichten met akkers en dijken, maar ook de beslotenheid van de dorpen en ‘groene linten’. Om het karakter van dit zo waardevolle landschap te behouden en te versterken, is het project ‘Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’ gestart.

De projectpartners gaan samen met bewoners aan de slag om het landschap in ere te herstellen. Onlangs werd de uitvoeringsovereenkomst voor dit Waddenfondsproject ondertekend. Daarmee gaven projectpartners de aftrap voor de uitvoering van dit project. De ondertekenaars waren wethouders Ricky van den Aker van de gemeente Oldambt en IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl, samen met Rieks van der Wal, provinciehoofd van Staatsbosbeheer, Willem Schillhorn van Veen van de Stichting Landschap Oldambt en Jacqueline de Milliano, directeur van Landschapsbeheer Groningen. Bad Nieuweschans Een van de eerste uitvoeringslocaties is het bosgebied rondom Bad Nieuweschans. Projectpartners en dorpsbewoners maken samen een uitvoeringsplan waar iedereen achter staat. Onderwerpen in het plan zijn zichtlijnen in het landschap, bloeiende bosranden en aantrekkelijke wandelroutes vanuit het dorp. Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden worden bewoners zoveel mogelijk betrokken. Schetsploeg Ter voorbereiding op de uitvoering van het project ‘Eindeloze horizon’ heeft een schetsploeg onder leiding van landschapsarchitect Wim Boetze in kaart gebracht wat het Oldambtster landschap karakteriseert en hoe dat kan worden versterkt. Ook is in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om de toegankelijkheid en beleving van het landschap te vergroten. Resultaat uit de schetsploeg is een landschapsvisie die als startnotitie dient voor de uitvoering van het project. Voor de uitwerking per locatie, worden bewoners nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken. Samen met hen wordt besproken welke ingrepen wenselijk zijn om de unieke kwaliteiten van het Oldambtster landschap zichtbaar te maken en de kwaliteit te versterken. ‘Een Eindeloze Horizon’ wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Groningen, de gemeenten Oldambt en Delfzijl en het Waddenfonds. Foto's Arjan Brondijk