Fietserbond Groningen roept leden Oldambt bijeen

Winschoten - Leden van de Fietsersbond in de gemeente Oldambt willen dat de fietsveiligheid in hun gemeente verbetert. Daarom roept de bond haar leden in deze gemeente bijeen.

De vergadering is op 1 november in Hotel Royal York in Winschoten en begint om 19.30 uur. Aan de orde komen knelpunten en prioriteiten op fietsgebied. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Piet Brontsema en Benno Klapwijk van de Fietsersbond: "Op veel buitenwegen ontbreken vrijliggende fietspaden voor schoolgaande kinderen. In dorpen wordt weinig gedaan om hoge snelheden van auto-, landbouw- en vrachtverkeer in te dammen. En wegenrenovaties voldoen niet of nauwelijks aan het Convenant Duurzaam Veilig ́en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)." "Voor de ontwikkeling van het toerisme in Oldambt is een duurzaam veilig fietswegennet van groot economisch belang. Als de gemeente niet voldoende geld steekt in duurzaam veilige fietsvoorzieningen, vertrekken toeristen naar beter bekend staande fietsgebieden en dat is jammer!"