Partij voor het Noorden stelt vragen aan GS over wereldbazar in Winschoten

Winschoten - De Wereldbazar in Winschoten komt er (waarschijnlijk) niet. De Raad van State stak hier een stokje voor. De Partij voor het Noorden heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft, zoals bekend, vorige week uitspraak gedaan, betreffende het beroep van een drietal partijen tegen het bestemmingsplan De Wereldbazar Winschoten. Het betreft onder andere de ontheffing omgevingsverordening en de verleende omgevingsvergunning. In deze uitspraak worden de beroepen gegrond verklaard en de besluiten van GS, de raad en het college van de gemeente Oldambt vernietigd. De Provinciale Statenfractie van de Partij voor het Noorden heeft hierover schriftelijke vagen gesteld aan GS. De partij wil onder meer weten hoe het College aankijkt tegen de uitspraak van de Raad van State, of de Provincie Groningen of de gemeente Oldambt iets te verwijten valt wat betreft de procedures verlopen, en of het College nog met de gemeente Oldambt en de initiatiefnemers om de tafel gaat om te kijken naar alternatieve locaties?