Kindertheater Marikesj in foyer van De Klinker

Winschoten - Kindertheater Marikesj speelt zaterdag 15 oktober in de foyer van De Klinker in Winschoten, aanvang 14.00 uur. Dit in het kader van Oktobermaand Kindermaand en de Kinderboekenweek.

De interactieve voorstelling 'Bijna 100 jaar...', geschikt voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar, gaat over een oude oma die een jongeman treft op haar bankje in het park. Ze raken in gesprek over jong en oud, vroeger en nu. Oma laat zien wat ze nog kan. Wat dan volgt is een 'muzikaal spel' met hoedjes, gaten, computers en stormwinden; een spel waar de kinderen actief bij betrokken worden. De toegang is gratis, ouders mogen erbij zijn. Consumpties zijn voor eigen rekening. Reserveren is noodzakelijk en kan bij de theaterkassa en via kassa@indeklinker.nl. De kaarten kunnen een half uur voor aanvang bij de kassa worden opgehaald.