Noodopvang in Beerta op 10 november dicht

Beerta - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat 10 oktober de laatste daar nog gehuisveste bewoners de noodopvang in Beerta verlaten. Voor hen is elders een onderkomen gevonden.

De resterende units blijven voorlopig staan om ingezet te kunnen worden voor het geval er een nieuwe toestroom van vluchtelingen mocht komen. Het COA heeft aangegeven te zorgen voor beveiliging van het terrein om vandalisme te voorkomen. Door de sterk gedaalde instroom van vluchtelingen, is er geen vraag meer naar noodopvang. Dit heeft er voor gezorgd dat de noodopvang in Beerta vroegtijdig haar deuren sluit.