Capaciteit asielzoekerscentrum Oude Pekela voorlopig meer dan gehalveerd

Oude Pekela - De maximale capaciteit van het asielzoekerscentrum in Oude Pekela gaat binnen zeven dagen terug van 500 naar 200 bezoekers. Deze maatregel geldt tot en met 1 januari 2017.

Hiertoe is besloten, daar ondanks de maatregelen van 15 september er nieuwe incidenten zijn geweest in Oude Pekela, waarbij bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren. Daarom heeft burgemeester Jaap Kuin op donderdagavond 22 september de lokale driehoek bijeengeroepen en is er overleg geweest met het COA. Daagse erna is het overleg vervolgd tussen politie, gemeente en het COA om verder te praten over de maatschappelijke onrust in Pekela. De gemeente en het COA blijven in gesprek over de toekomst en vorm van het azc na 1 januari 2017. Daarnaast zijn de volgende maatregelen besloten gecontinueerd: - Bewoners die ook maar enigszins ongewenst gedrag vertonen of dreigen te vertonen worden nu overgeplaatst. - In de komende periode wordt er op het gebied van veiligheid en openbare orde extra ingezet. De politie is en blijft scherp op meldingen en blijft extra surveilleren. - Het COA zet extra beveiligers in rondom en binnen het azc. - De gemeente zet twee extra beveiligers in en om winkelcentrum De Helling in. Burgemeester Jaap Kuin: “Er zijn stevige en indringende gesprekken gevoerd met het COA. Samen zijn we overeengekomen dat het voor de leefbaarheid, veiligheid en rust in het dorp beter is om de maximale capaciteit terug te brengen naar 200. Ik heb hierover indringend gesproken met Staatssecretaris Dijkhoff. Hij heeft erkend dat de situatie in Oude Pekela om maatregelen vraagt.”