Overleg politie, COA en gemeente Pekela over onrust rond asielzoekers

Oude Pekela - Politie, medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Pekela hebben overleg gevoerd over een aantal incidenten in het dorp waar bewoners van het AZC in Oude Pekela bij betrokken (zouden) zijn geweest. De drie partijen willen de onrust onder de Pekelders wegnemen door een aantal maatregelen te nemen.

Burgemeester Jaap Kuin: “We begrijpen de gevoelens van de bewoners en daarom kijken we met alle partners hoe we gezamenlijk de veiligheid zoveel mogelijk kunnen waarborgen en het veiligheidsgevoel bij de bewoners kunnen vergroten. Dit is een proces waar ik continu aandacht voor heb.” Drie meldingen De laatste drie meldingen zorgden voor een toename van de boosheid en zorgen bij inwoners. De eerste melding betrof een winkeldiefstal met een lastige aanhouding. Ook was er een melding waarbij het ging om een dronken bewoner van het AZC die overlast veroorzaakte. Bij zijn aanhouding raakte een agent gewond. De derde melding ging over een meisje dat mogelijk werd lastiggevallen door een buitenlandse man. De politie heeft deze zaak onderzocht. Tot op heden heeft dit geen enkel feit opgeleverd. Bovendien is er geen melding of aangifte gedaan door een slachtoffer. Ook zijn er geen verdere getuigen. De politie kan op basis van de nu bekende feiten dan ook niet zeggen of hier sprake is geweest van een strafbaar feit. Bart Kruizinga, politiechef basisteam Ommelanden-Midden: “Wat we dan zien is dat dit verhaal als waarheid met aannames op sociale media verschijnt. Daardoor neemt de onrust alleen maar toe.” Verdere meldingen die bij de politie binnen komen waar bewoners van het AZC in Oude Pekela bij betrokken zijn gaan over diefstallen en ruzies al dan niet veroorzaakt door alcohol. Maatregelen Vastgesteld is dat alcohol een belangrijke rol heeft gespeeld bij de meeste van deze incidenten. In een gezamenlijk overleg hebben politie, gemeente Pekela en het COA de volgende maatregelen genomen: - De politie is en blijft scherp op meldingen en gaat extra surveilleren. - De gemeente gaat scherper handhaven op het gebruik van alcohol in de openbare ruimte. - Het COA gaat nog scherper toezien op het naleven van de huisregels, zoals het overmatig gebruik van alcohol. Indien nodig worden de interne sanctiemaatregel toegepast. - Er komen voorlopig geen nieuwe bewoners op het AZC. De huidige samenstelling is een afspiegeling van de asielopvang in Nederland. Er wonen geen alleenstaande minderjarige asielzoekers. - De lijnen tussen gemeente, politie en COA blijven kort. Henk Wolthof, Unit manager Noord COA: “Ik ben het met de burgemeester eens dat elk incident éénte veel is. We hebben het hier over een opeenstapeling van incidenten en gedrag van een enkele bewoner van het azc. Laat heel duidelijk zijn dat als asielzoekers zich misdragen dat dit gevolgen voor hen heeft.“ Burgemeester Jaap Kuin: “Namens ons allen vraag ik iedereen om het hoofd koel te houden. Is er iets aan de hand? Bel dan 112. De inwoners kunnen er op rekenen dat meldingen serieus genomen worden.”