Obs De Clockeslach start met hoog- en meerbegaafde leerlingen

Vlagtwedde - Obs De Clockeslach in Vlagtwedde gaat van start met een groep hoog- en meerbegaafde leerlingen.

Vaak hebben ze minder aansluiting bij leeftijdsgenootjes, omdat ze anders denken en ook andere vragen stellen aan leerkrachten. Hierdoor worden ze soms slecht begrepen. Daardoor kunnen ze ook faalangstig worden en minder presteren dan ze eigenlijk kunnen en willen. Om genoemde groep kinderen goed passend onderwijs te kunnen geven, is er een apart programma opgezet. Hierbij gaat het om uitdagende opdrachten in het kader van wetenschap en techniek. Het zogenoemde Leerpunt wordt dit schooljaar ingezet op de woensdagochtend. Interne expert Juf Evelien Pinxterhuis is op De Clockeslach de interne expert (zij is Master Pedagogiek, Hoogbegaafdheid) op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Zij leidt het Leerpunt en zorgt ook voor interne scholing van de teamleden. De kinderen die in het Leerpunt meedraaien zitten de rest van de week in de gewone groep, maar krijgen ook daar een aangepast programma aangeboden. Ook dit wordt mede begeleid door juf Evelien. Op De Clockeslach zijn er op dit moment 11 leerlingen, die in aanmerking komen voor een plek in het Leerpunt. De eerste groep leerlingen waarmee gestart wordt komt uit groep 4 tot en met 8. Voor deze groep kinderen zijn er speciale leermiddelen aangeschaft. gewerkt wordt met de Pittige Plus Torens. Daarnaast wordt gekeken naar hun sociale welbevinden en naar hun specifieke talenten. Informatie Voor meer informatie: 0599-345688 of directie.declockeslach@o2sv.nl.