Campus Winschoten zet nog meer in op aansluiting mbo en bedrijfsleven

Winschoten - Na de samenwerking met het Prins Claus Conservatorium verbindt nu ook Campus Winschoten haar naam aan het voormalige theater De Tramwerkplaats. Dit betekent een volgende stap in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Het hospitality en leisurebedrijf Festina Lente, zalenverhuur, restaurant en jazzclub, aan de Havenkade in Winschoten wordt met ingang van deze maand de praktijkomgeving van verschillende opleidingen van de Campus. “Noorderpoort, locatie Campus Winschoten, vindt het ontzettend belangrijk en waardevol voor zijn studenten om het vak waarvoor zij leren direct in de praktijk te kunnen brengen" , aldus Noorderpoort-docent Henk Marrink, die vanaf het begin bij dit initiatief betrokken is. "Wat wij doen is geheel in lijn met wat de Rijksoverheid van het mbo verwacht: een betere aansluiting zoeken bij het bedrijfsleven zodat studenten goed beslagen ten ijs en met zicht op werk de arbeidsmarkt op komen. We willen laten zien dat de Campus een moderne en vitale onderwijsinstelling is die snel kan inspelen op de behoeften van studenten en de kansen in de markt" Nieuw mbo-opleiding Vanaf dit studiejaar start Noorderpoort met een nieuwe mbo-opleiding, Dienstverlener Breed. Deze opleiding biedt studenten meer kansen op de arbeidsmarkt en sluit beter aan bij de praktijk. Om deze studenten op te leiden zullen zij door hun docenten worden opgeleid bij bedrijven in de regio. Festina Lente biedt deze ruimte. Het gaat om bijna zestig studenten die wekelijks met verschillende beroepsonderdelen in aanraking zullen komen. Zo krijgen de studenten van de studies Gastheer/vrouw, Logistiek en Facilitair medewerker er hun praktijklessen. Ook wordt een curriculum voor de studie Administratief medewerker ontwikkeld. Studenten leren niet alleen meer in simulaties, maar zullen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding direct in de praktijk brengen in een omgeving waar dagelijks gasten komen, recepties en partijen worden verzorgd, leveranciers komen en vele administratieve handelingen worden verricht. Mes snijdt aan twee kanten "Het is een geweldig initiatief waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Naast het leren op school leren de studenten meer dan voorheen in de praktijk. Hier in onze omgeving komen alle deelaspecten van een onderneming bij elkaar en leren de studenten dat elke schakel daarin van groot belang is. Daartegenover staat dat ons bedrijf voor een deel door het Noorderpoort mede zal worden gevormd en dat de studenten, naast het inbrengen van hun enthousiasme, vaardigheden en kennis, ook arbeid zullen leveren, aldus Wilbert van der Splinter en Leo Janson, eigenaren van Festina Lente.” De ambities van Campus Winschoten en de onderneming zijn hoog en zetten in op een langdurige samenwerking en het ontwikkelen van een interessant en ambitieus curriculum.