Online hulp voor meiden met eetproblemen een succes

Winschoten - De website www.99gram.nl viert vandaag haar vijfde verjaardag. Deze site voor jongeren met vragen over eten, gewicht en uiterlijk voorziet in een grote behoefte en heeft in de afgelopen vijf jaar opgeteld één miljoen bezoekers gehad.

Jongeren weten elkaar te vinden voor lotgenotencontact op het drukbezochte forum en zoeken veelvuldig anoniem contact met deskundigen via mail en chat. Op de site is een zelfhulpcursus voor jongeren met een negatief zelfbeeld. Middels online opdrachten leren zij vriendelijker naar zichzelf te zijn en positiever in het leven te staan. Liefst 400 jongeren startten al met de online behandeling voor hun eetproblemen onder begeleiding van een behandelaar. 99gram.nl is een initiatief van Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Via internet heeft Accare meer meiden met boulimiaklachten bereikt dan jaarlijks naar de instelling worden verwezen. En niet alleen meiden weten de weg naar 99gram.nl te vinden: zo’n 7 procent van de bezoekers zijn jongens.