Symposium 'Coming out voor jong en oud' in De Klinker

Winschoten - Cultuurhuis De Klinker in Winschoten vormt dinsdag 11 oktober van 13.00 tot 17.00 uur het symposium 'Coming out voor jong en oud'. De doelstelling van dit symposium is het stimuleren van aandacht voor LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender), acceptatie en beleid in maatschappelijke organisaties in het Oldambt.

De gemeente Oldambt nodigt in het bijzonder management, besturen en kader van zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, politie, sportverenigingen, ouderenbonden en kerken uit om mee te denken en praten over de vormgeving van LHBT-beleid in het Oldambt. Sprekers staan stil bij LHBT-bewustwording en –acceptatie. Er is onder meer een bijdrage van Hans Kaldenbach (filosoof, trainer en schrijver over hangjongeren, straatcultuur en cultuurverschillen) en Eveline van de Putte (fotograaf, trainer en schrijver over roze ouderen en mensenrechten). Daarnaast wordt informatie verstrekt en wordt met elkaar van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om binnen de eigen organisatie te werken aan LHBT-bewustwording, LHBT-acceptatie en LHBT-beleid. Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met Marjet Bos: roze50plusoldambt@xs4all.nl of 0597-421281.