Verslavingszorg en Hanzehogeschool Groningen tekenen convenant

Winschoten - Verslavingszorg Noord-Nederland en Hanzehogeschool Groningen hebben maandag hun samenwerking bekrachtigd met een convenant. Beide partijen werken de laatste jaren steeds nauwer samen op het gebied van onderwijs, onderzoek & innovatie en maatschappij.

De samenwerking richt zich op kennisdeling en innovatie met als onderwerp verslavingskunde, maar ook op het gebied van gezond leven. De nadruk ligt op samen en reikt verder dan de twee instellingen. De titel van het convenant luidt dan ook Gezond SamenLeven. Het convenant is ondertekend door de bestuurders van beide instellingen Gabriël Anthonio, voorzitter Raad van Bestuur van Verslavingszorg Noord-Nederland en Paul van der Wijk, lid College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Beide organisaties gaan elkaar versterken op het gebied van onderwijs, onderzoek & innovatie en maatschappij.