Bijeenkomsten voor bewoners met schade aan randen aardbevingsgebied

Scheemda - Nationaal Coördinator Groningen (NCG) organiseert voor zaterdag 10 september vijf informatiebijeenkomsten op verschillende locaties in de provincie voor bewoners die aan de randen van het aardbevingsgebied wonen en schade hebben (zie kaart).

Tijdens de bijeenkomsten geven Hans Alders en onderzoekers van de TU Delft een toelichting op de beoordeling van een eerder onderzoek van Arcadis naar schade buiten de contouren van het aardbevingsgebied en de inspecties van woningen in het buitengebied. Uit onderzoek van Arcadis in opdracht van de NAM (november 2015) werd de conclusie getrokken dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen in totaal elf onderzochte gebieden kleiner is dan 1 procent en dus verwaarloosbaar is. Uit de controle van de TU Delft in opdracht van de NCG blijkt dat deze conclusie te stellig en onvoldoende onderbouwd is. Zo is bijvoorbeeld het aantal onderzochte panden te klein om een algemene uitspraak te doen over alle panden met schade in het gebied. Het is wenselijk om aangemelde schades individueel te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft concludeert de NCG dat de door de NAM vastgestelde schadecontourlijn niet houdbaar is en alle aangemelde schade alsnog individueel moet worden beoordeeld. Dat geldt ook voor toekomstige schademeldingen in relatie tot het Groninger gasveld. Verbeteren afhandeling van schades Centrum Veilig Wonen start met schade-inspecties in de gebieden die zijn onderzocht door Arcadis met een proef waarbij de huidige circa 1800 schademeldingen in het betreffende gebied met een gerichte aanpak worden afgehandeld. Bij deze methode wordt niet - zoals nu gebruikelijk is - alleen gekeken of aardbevingen de oorzaak zijn, maar wordt ook aandacht besteed aan andere oorzaken en de samenhang. Alders: “Deze proef moet het schadeafhandelingsproces verbeteren. In deze nieuwe aanpak wordt de schade opgenomen en voorgelegd aan een panel van experts. Meerdere deskundigen zullen de schade beoordelen. Dat is een duidelijk verschil met de huidige manier van schadeafhandeling, er wordt met meer ogen gekeken naar de schades.” De informatiebijeenkomsten vinden onder meer plaats op de volgende locaties en tijden: • Hotel Parkzicht, Museumplein 3 in Veendam, 14.45 – 15.45 uur, inloop vanaf 14.15 uur. • Stayokay De Esbörg, Esbörgstraat 16 in Scheemda, 16.15 – 17.15 uur, inloop vanaf 15.45 uur.