Bijdragen insturen voor Groningstalig tijdschrift Kreuze

Winschoten - De redactie van het Groningstalige digitale tijdschrift Kreuze is bezig uitgave 62, voor de maand september, te vullen. Bijdragen zijn welkom.

Een ieder kan een tekst insturen voor dit nummer. Dit kan tot woensdag 24 augustus bij redacteur Bert Wijnholds, via bert@kreuzekeuze.nl.