Gemeenten zamelen minder oud papier in

Winschoten - Nederlandse gemeenten zamelden in 2015 per inwoner gemiddeld 55 kilo papier in bij huishoudens. Dat is ongeveer evenveel als de twee jaren daarvoor. Dat meldt CBS.

De hoeveelheid gescheiden ingezameld papier en karton per persoon is gegroeid van 48 kilogram in 1993 naar 66 kilogram in 1999. Begin deze eeuw bleef de ingezamelde hoeveelheid rond dit niveau, om na een piek in 2008 weer te dalen. Volgens de laatste schatting van Rijkswaterstaat over 2013 bestaat 12 procent van het restafval uit recyclebaar papier. Dit getal schommelt al jaren rond hetzelfde niveau. Digitaal Veel van de communicatie die voor het internettijdperk via papier verliep, is tegenwoordig digitaal. De helft van de personen van 12 jaar en ouder heeft in 2015 het internet gebruikt om kranten te lezen. De papieren oplage van kranten en tijdschriften is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit cijfers van Nationaal Onderzoek Multimedia. Ook overheidscommunicatie verloopt steeds vaker digitaal. Meer dan vier op de tien mensen van 12 jaar en ouder hebben in 2015 officiële documenten van internet gehaald. Ruim zes op de tien zochten informatie op websites van de overheid of andere publieke instanties. Grote steden In grote steden wordt beduidend minder papier ingezameld dan op het platteland. In niet-stedelijke gemeenten wordt 71 kilogram papier per inwoner verzameld, tegen 32 kilogram in zeer sterk stedelijke gemeenten.