VPRO Tegenlicht: Het einde van de manager

Winschoten - De Harbour Jazz Club Winschoten, aan de Havenkade West 3, vormt op 18 september van 19.00 tot 22.00 uur weer het decor voor een meet-up van VPRO Tegenlicht. De bijeenkomst heeft als onderwerp ‘Het einde van de manager’.

Op veel plaatsen lijken management, stroperige besluitvorming, protocollen en overhead de werkzaamheden eerder te belemmeren dan te stimuleren. Er wordt van reorganisatie naar reorganisatie gewerkt maar verandert er ook echt iets? Ondertussen voelen veel medewerkers zich onvoldoende uitgedaagd of betrokken bij de doelen van de organisatie, stijgt het ziekteverzuim en komen veranderingen niet van de grond. En de rol van managers ligt onder vuur, zijn zij eigenlijk nog wel nodig? Gaat dat wel goed? En wat levert het op? Piramide omdraaien Tegenlicht onderzocht dit begin vorig jaar in haar aflevering ‘Het einde van de manager’. Hierin werden onder andere Bouwbedrijf Kesselaar & Zn., het Belgische ministerie van Sociale Zaken en de nationale politie geportretteerd. Intussen zijn in vrijwel iedere sector voorbeelden te vinden van organisaties die ‘de piramide omdraaien’, zich democratisch organiseren of werken zonder management. Verschillende bedrijven en organisaties komen aan het woord die zich zelf anders organiseren. Wat zijn de nieuwe kaders als het gaat om het nieuwe organiseren en het ontmanagen? Hoe doen ze dat en werkt het? Daarnaast is er vooral veel ruimte voor dialoog, aan de hand van fragmenten uit de uitzending. De avond is vrij toegankelijk en iedereen is uitgenodigd om mee te praten.