Wooncoöperatie Finsterwold van de baan, huizen gesloopt

FINSTERWOLDE - Wooncoöperatie Finsterwold is van de baan. Dat betekent dat Acantus binnenkort de 22 huizen in de H.J. Siemonsstraat in het dorp gaat slopen.

Acantus, de wooncoöperatie in oprichting en de gemeente Oldambt zijn het niet eens geworden over de voorwaarden voor verhuur van de panden. Ondanks het feit dat de belangstelling groot was, 125 aanmeldingen van potentiële huurders in drie dagen. Eind mei 2015 presenteerde bewoners hun eerste plan aan Acantus om samen met een investerende partij en Acantus als achtervang een onderneming op te zetten voor de verhuur van de woningen en te sparen voor onderhoud en overname van de woningen. Doordat Acantus niet wilde starten met dit plan is in december dat jaar een nieuw plan gepresenteerd. Het plan bestond uit de verkoop van enkele van de huurwoningen als kluskoopwoning. Het geld van de opbrengst van de verkoop zou geïnvesteerd worden in de renovatie van de huurwoningen. Klushuurpilot Volgens projectleider Solvejg ter Meer was Acantus wederom niet enthousiast en stelde het een zogenoemd ‘klushuurpilot' voor. Voorwaarde was dat het beheer van de woningen collectief geregeld zou worden op grond van een ‘moeder–dochter-relatie'. Dan is er sprake van onderhuur, waardoor er geen individuele huurbescherming meer is. Ter Meer: "Het betekent ook dat de coöperatie economisch gezien alle lasten moet dragen, zoals het innen van de huur, wanbetaling, administratie, belastingzaken, onderhoud, beheer en alle risico’s." Dan zouden er drie blokjes woningen aan de dorpskant behouden blijven en de overige 16 woningen gesloopt. Solvejg ter Meer zegt dat er een investeerder zou zijn gevonden die een aantal woningen wilde aankopen voor de verhuur. Blauwestad Deze plannen kunnen nu dus de prullenbak in. En dat is, zo stelt Ter Meer, deels te wijten aan de bouwplannen in Blauwestad. "Helaas moeten huurwoningen uit de dorpen wijken voor bouwplannen voor goedkope woningen in de Blauwestad. Er mag namelijk pas gebouwd worden als er ook gesloopt is. De bouwcontingenten voor de goedkope woningen van de Blauwestad worden verkregen door sloop in de omliggende dorpen. Daarnaast gaat het aanbod van de Blauwestad concurreren met de woonmarkt in de regio."