Verdere daling WW in Groningen, ten opzichte van 2015 sprake van stijging

Winschoten - Groningen telde eind juni 15.967 mensen met een WW-uitkeringen, een daling van 3 procent (502 uitkeringen). Dat is 5,2 procent van de beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 10,2 procent (1.475) meer WW-uitkeringen.

In de eerste helft van 2016 lag het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Groningen vrijwel iedere maand lager dan in 2015. Uitzondering hierop vormt de maand februari, waarin faillissementen in de handel speelden. Met name vanuit de uitzendsector, zorg & welzijn en onderwijs zijn er minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt ten opzichte van vorig jaar. In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 438.484. Dat is 4,9 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 447.928. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,1 procent (-9.444). Alle provincies behalve Utrecht laten een daling van de WW zien. In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in juni. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen echter in Groningen, Friesland en Drenthe. UWV verstrekte eind juni in de provincie Friesland 18.364 WW-uitkeringen; 5,7 procent minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juni 11,1 procent hoger dan vorig jaar.