Eerste etappe Tour de Natur eindigt met thema-avond over gaswinning

Winschoten - Onder het motto 'Actief - milieubewogen - onvermoeibaar' fietsen zo'n honderd tot tweehonderd deelnemers van de Tour de Natur in twee weken van Groningen naar Kiel. De demonstratiefietstocht start op zondag 24 juli met een etappe van Groningen naar Winschoten.

De Tour de Natur is een demonstratiefietstocht voor een milieu- en sociaalvriendelijke verkeerspolitiek en levenswijze. Het evenement ijvert wordt voor een grotere rol van de fiets in de verkeersplanning, de uitbouw van het openbaar vervoer alsmede voor een consequente transitie van fossiele brandstoffen naar regeneratieve energieën. Voor de start in Groningen is gekozen omdat deze stad laat zien hoe het fietsverkeer kan worden gestimuleerd. Onderweg in Groningen staat de Tour de Natur ook stil bij de schade die de gaswinning de provincie toebrengt. In Slochteren en Noordbroek zijn er stops met meer uitleg. Start De Tour de Natur start op zondag 24 juli om 10.00 uur met een theateract op de Grote Markt in Groningen. Na tussenstops in Harkstede, Slochteren en een gaswinningsstation bij Noordbroek kom de Tour de Natur om 17.30 in Winschoten aan. Wie nog wil meefietsen, kan zich nog opgeven via http://www.tourdenatur.net/node/368, spontaan meefietsen behoort ook tot de mogelijkheden. Zondagavond is er nog een thema-avond over de gaswinning aan de Venne 170 in Winschoten. Vanwege de vele Duitse deelnemers aan de Tour is deze thema-avond in het Duits. Aanvang 20.00 uur.