Een miljoen euro voor herstel landschap en natuur

Winschoten - Voor een beter en mooier landschap, waarin meer plaats is voor allerlei dieren- en plantensoorten, stelt de provincie Groningen een miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Stadskanaal en Oldambt.

In de fases daarna komen andere gemeenten aan de beurt, zodat uiteindelijk alle gemeenten in de provincie aan bod komen. Hier is voor gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande verschillen tussen de diverse gebieden. De aanvraagperiode voor deze ronde loopt van 1 september tot en met 31 oktober 2016. De provincie Groningen wil het bedrag inzetten voor aanleg en herstel van de landschapselementen, zoals houtwallen, poelen, essen, beekdalen en wegbeplantingen binnen de groene linten. En dat dan het liefst in combinatie met een aanpak die het leefgebied van plant- en diersoorten verbetert. Het einddoel moet zijn: een hersteld landschap en een verbeterd leefgebied voor plant- en diersoorten. De komende periode is er in totaal drie miljoen euro beschikbaar voor landschap, natuur en biodiversiteit. De helft van dit bedrag is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de andere helft legt de provincie Groningen bij.