Luide brandweeractie in Groningen

Winschoten - Brandweermannen in Groningen kondigen maandag 4 juli met toeters en bellen aan dat ook zij mee gaan doen aan de landelijke acties voor een beter vroegpensioen.

Om 8.00 uur, tijdens de wisseling van de wacht, rijden alle voertuigen naar buiten waar ze enige tijd met sirenes aan blijven staan. Vanaf dat moment rukken ze alleen nog uit in spoedgevallen. “Op maandag 27 juni trapten acht veiligheidsregio’s af met de actie”, zegt Jan Grobben, bestuurder FNV Overheid. “In de afgelopen week zijn steeds meer regio’s aangehaakt. Met Groningen erbij, doen al 18 van de 25 veiligheidsregio’s mee.” Fysiek en mentaal Volgens betrokkenen hebben brandweermensen fysiek en mentaal zwaar werk, dat je niet tot je 65e kunt blijven doen. Daarom is in 2006 de FLO-regeling ingevoerd waardoor werknemers eerder kunnen stoppen met werken tegen gedeeltelijke doorbetaling van hun loon. Sinds de invoering van de regeling zijn de wet- en regelgevingen inmiddels zo vaak veranderd dat het niet meer uitvoerbaar is. Dit heeft onder andere nadelige gevolgen voor de inkomsten. Grobben: ”Daarom willen wij een reparatie van de regeling. We vragen helemaal niet om een nieuwe regeling, maar hij moet wel up-to-date worden gemaakt. Daarnaast willen we zowel een werkgarantie als een inkomensgarantie voor werknemers die worden afgekeurd voor de repressieve dienst. Dat is een tweede loopbaan binnen of buiten de Brandweer, waardoor ze geen werk meer op de wagen verrichten, maar wel met behoud van inkomen.” De hele zomer in actie Gedurende de hele zomer reageren de meeste brandweerkorpsen alleen nog op dringende hulpvragen. Bij brand en levensgevaarlijke situaties rukken ze uit, maar onderhoudsklussen en schoonmaakwerk staan even niet op de agenda. FNV Overheid garandeert dat de veiligheid nooit in het geding komt.