Hanzehogeschool onderzoekt toekomstige personeelsbehoefte in Groningen

Winschoten - De Hanzehogeschool Groningen is een onderzoek gestart naar de huidige en toekomstige personeelsbehoefte van werkgevers in de arbeidsmarktregio Groningen.

Ook de mogelijke knelpunten die kunnen ontstaan om in die behoefte te voorzien worden meegenomen in het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool. Werkgevers willen over gekwalificeerd personeel kunnen beschikken, nu en in de toekomst. Dat vraagt om een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Allerlei ontwikkelingen zorgen ervoor dat vraag en aanbod niet altijd op elkaar aansluiten. Om knelpunten te voorkomen zijn tijdig juiste maatregelen nodig en dat vergt gedetailleerd inzicht in de personeelsbehoefte van werkgevers. Onderzoek In 2013 is een pilot gestart met 9 bedrijven uit de Eemsdelta regio. Het onderzoek wordt vervolgd in de regio Groningen; van ruim 100 bedrijven wordt arbeidsinformatie verzameld. Bedrijven die participeren in het onderzoeksproject krijgen direct inzicht in hun eigen situatie en ontvangen een planningsinstrument voor de personeelsbezetting. De input vanuit het bedrijf wordt meegenomen in de regionale analyse. Op dit moment is deelname aan het onderzoek nog mogelijk. Meer informatie en aanmelden kan op www.hanze.nl/baanopeningenmonitor.