Kledingbank Maxima sluit in de zomermaanden de deuren

Winschoten - Kledingbank Maxima (achter de Action) in Winschoten heeft tijdelijk haar deuren gesloten. Door de gestadige groei van het aantal klanten is men genoodzaakt om een wat langere zomersluiting te plannen. Eind september hoopt Maxima weer open te gaan voor de minima in de gemeente Oldambt.

In de afgelopen maanden is er ruim 1150 keer in bezoek gebracht aan de winkel. Bijna 2400 kledingstukken vonden een goede bestemming. Het aantal ingeschreven klanten is gestegen naar ruim 850. Dit zal naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. Verbouwing Tijdens de zomersluiting wordt het pand drastisch verbouwd en uitgebreid. De winkel wordt groter, zodat meer kleding kan worden gepresenteerd. In de vakantiemaanden zullen de vrijwilligers hard aan het werk gaan om deze uitbreiding te realiseren. De winkel moet worden leeg gemaakt voor de aannemer. Na de verbouwing moet er worden geschilderd, vloerbedekking worden gelegd en de winkel weer worden ingericht. Doneren De winkel is tijdens de zomermaanden telefonisch beperkt bereikbaar. Wie goede, schone kleding wil doneren, of Maxima een andere manier wil sponseren, kan via mail contact opnemen: winschoten@kledingbankmaxima.nl.