Ubbo Emmius Winschoten gezondste school van heel Nederland

Winschoten - Ubbo Emmius Winschoten is er als eerste VO-school in geslaagd om alle vijf themacertificaten van het vignet Gezonde School te behalen. De middelbare school is daarmee de gezondste school van Nederland. Op donderdag 23 juni om 12.00 uur zal het laatst behaalde certificaat worden overhandigd aan locatiedirecteur Jaap Bakker.

Al enkele jaren onderneemt de school allerlei activiteiten om leerlingen bewust te laten worden van een gezonde levensstijl. Zo zijn de leerlingen verantwoordelijk voor de gezonde snacks in de kantine en organiseren leerlingen bewegingsmomenten zoals sportevenementen. Vanuit de zorgvakken helpen leerlingen bijvoorbeeld mee in de ouderenzorg of op basisscholen. De school voert een actief anti-rookbeleid, biedt lessen weerbaarheid en reanimatie aan en heeft een meer dan gezonde schoolkantine. Initiatief Het vignet Gezonde School is een initiatief van een groot aantal landelijke gezondheidsorganisaties die samenwerken met GGD GHOR 1 om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken aan gezondheid op school. Ubbo Emmius Winschoten heeft een actieve commissie Gezonde School. Die werkt nauw samen met de plaatselijke GGD, Huis van de Sport Groningen en ze weet zich ondersteund door de gemeente Oldambt. Men beoogt met het vignet Gezonde School actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een goed klimaat en aandacht voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dit draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Met het vignet voldoet een school aan een aantal (wettelijke) basisvoorwaarden én aan het criterium van minimaal één themacertificaat naar keuze. GGD GHOR Nederland voert sinds 1 januari 2012 het beheer uit van het vignet Gezonde School en ze ontwikkelde de vignetten voor het PO, VO en MBO. Eisen Wanneer de school voldoet aan alle eisen van een gegevens van een thema (reglementen, activiteiten, protocollen), dan beoordelen de betreffende gezondheidsorganisaties de prestatie. Bij een positieve beoordeling kent de GGD GHOR het certificaat toe. Dit certificaat is vervolgens drie jaar geldig. De voorwaarde is echter wel dat de school blijft werken aan gezondheidsbevordering en dat ze bezocht kan worden door een beoordelaar voor een audit.