SIEPCO brengt Industrieel Erfgoed en Culturele Ontwikkeling onder één noemer

Oude Pekela - Stichting Industrieel Erfgoed Pekela en Culturele Ontwikkeling, kortweg SIEPCO genoemd, werd in 2013 opgericht. Doel is het industrieel erfgoed en daarmee samenhangend de culturele ontwikkeling onder één noemer te brengen.

De gemeente Pekela heeft een rijke historie in de ontwikkeling van de regio en was eens één van de meest geïndustrialiseerde gebieden van ons land. De ontginning van de veenkoloniën heeft niet alleen de regio veel gebracht maar heeft ook grote delen van ons land de nodige welvaart bezorgd, maar toen de belangrijkste industriële motor, de strokartonfabricage, wegviel, is verval opgetreden Deze neergaande ontwikkeling was moeilijk te stoppen, want economische belangen stonden hier meestal op de voorgrond. Men kan dit over zich heen laten gaan, maar men kan ook initiatieven ontwikkelen om met de ontstane situatie nieuwe kansen te creëren. SIEPCO koos voor het laatste. Inzetten en bewaren De stichting wil met het inzetten en bewaren van Industrieel Erfgoed niet primair een museum opzetten, maar onder andere: leer/werkprojecten op zetten voor jong en oud, waar mensen enthousiast worden om nieuwe mogelijkheden te ontdekken om (weer) aan arbeidsprocessen te kunnen deelnemen, om nog bestaande kennis niet verloren te laten gaan en om de inwoners van Pekela, de regio en de rest van ons land weer bewust te maken van de grote historische betekenis van dit gebied én regelmatig exposities inrichten en culturele activiteiten ontwikkelen en oude ambachten weer tot leven brengen. Om het doel van SIEPCO te realiseren en in stand te houden zijn financiële middelen nodig die de stichting te verkrijgen uit overheidssubsidies, diverse fondsen, donateurs, schenkingen en sponsorbijdragen en door culturele activiteiten te ontwikkelen. Contact Wie historische, industriële materialen behorende bij Pekela en/of regio, waarvan het goed is deze te bewaren beschikbaar wil stellen, een financiële of materiële bijdrage wil leveren, donateur wil worden (15 euro per jaar) of expertise beschikbaar wil stellen, kan contact opnemen met SIEPCO, via Secretariaat SIEPCO, Waterkant 50 in Oude Pekela, telefoon 0597-612930, mail info@siepco.info.