Aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren in regio Groningen gedaald

Winschoten - Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV in de regio Groningen is de afgelopen periode met 9 procent gedaald. Met name vanuit de gezondheidszorg, welzijn en cultuur (-33 procent) doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB en UWV vandaag uitbrengen.

In het afgelopen half jaar verstrekte UWV in de regio Groningen 2.413 nieuwe uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar. Dit is een afname met 241 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal uitkeringen in de sector detailhandel steeg het sterkst (+7 procent). Eind maart 2016 stonden er bij UWV in de regio Groningen 6.475 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende geregistreerd. 41 Procent van deze jongeren is laagopgeleid en heeft geen startkwalificatie, 12 procent is hoog opgeleid. UWV verstrekt 1.830 lopende WW-uitkeringen aan jongeren. Jongeren hebben bij ontslag niet altijd recht op WW. De dynamiek in de WW is bij jongeren daarnaast groter dan bij de oudere leeftijdscategorieën, omdat jongeren vaker een flexibel contract hebben en een korter arbeidsverleden.