Noordelingen in krimpgebied ervaren afname leefbaarheid

Winschoten - Een kwart van de Noorderlingen die in een krimpregio woont, vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Dit is hoger dan in regio’s waar geen krimp is (15 procent), blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en CMO STAMM.

In april 2016 zijn bijna 4.500 inwoners uit Groningen, Friesland en Drenthe bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving. Deze vragenlijst is uitgezet onder de burgerpanels in de drie Noordelijke provincies. Van alle bevraagde panelleden woont meer dan één op de vier (1.175) in een krimpgebied. De panelleden geven de leefbaarheid in hun woonomgeving gemiddeld een 7.7. De voorzieningen in de woonomgeving krijgen gemiddeld een 7.1. Binnen de krimpregio’s ligt dit cijfer bijna een halve punt lager (6.7). De verschillen tussen de provincies zijn klein, maar de Drentse panelleden scoren op zowel leefbaarheid als voorzieningen het hoogst. Bijna helft jongvolwassenen wil (misschien) verhuizen Wanneer wordt gevraagd naar de verhuisplannen, valt op dat vooral jongvolwassenen (18-34 jaar) willen verhuizen. Binnen de komende twee jaar zegt 21 procent van deze groep zeker te willen verhuizen en 28 procent wil misschien verhuizen. De belangrijkste reden die Noordelingen aangeven om te verhuizen is vanwege de gezondheid (32 procent), of onvrede met de huidige woning (22 procent). Van de Groninger panelleden geeft één op de vijf verhuisgeneigden aan te willen verhuizen vanwege de aardbevingen als gevolg van gaswinning. De Groninger panelleden zijn ook dubbel zo vaak (zeer) ontevreden over de waardeontwikkeling van hun woning in vergelijking met de andere provincies (42 procent ten opzichte van 19 procent in Friesland en 15 procent in Drenthe). Uitgebreide rapportages De eerste bevindingen zijn door de planbureaus van Groningen en Friesland, en CMO STAMM verwerkt tot een beknopte publicatie. Deze wordt vandaag, 2 juni, aangeboden op de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling. Daarnaast komen de planbureaus deze zomer met uitgebreide rapportages per provincie over onder andere de woonomgeving, sociale contacten en de eigen inzet voor verbetering van de leefbaarheid in de woonbuurt.