Pekelder raad neemt twee moties aan

Pekela - De raad van de gemeente Pekela heeft medio vorige week tijdens de laatst gehouden bijeenkomst in meerderheid twee moties aangenomen.

De PvdA diende een notitie in met de strekking dat haast moet worden gemaakt met de plannen rondom het Akkoord van Westerlee. De Pekelder sociaal democraten drongen aan om de datum van 1 augustus te halen in verband met de toegezegde gelden van 18 miljoen euro. Alle betrokken gemeenten moeten meewerken aan plannen om de werkvoorzieningsschappen Wedeka en Synergon om te bouwen tot één bedrijf en ze moeten veel meer banen scheppen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft gedreigd het geld terug te trekken indien de datum wordt overschreden. GroenLinks diende een motie in om Pekela TTIP vrij te maken. TTIP is een toekomstige handelsovereenkomst tussen Europa en Amerika die de vrijhandel tussen beide moet stimuleren. Tegenstanders zijn bang dat met TTIP veel meer bewerkt, ongezond voedsel Europa binnenkomt en dat multinationale bedrijven veel te veel zeggenschap krijgen. Zo zouden ze zelfs landen voor de rechter kunnen dagen indien ze door hun regeringen worden gedwarsboomd.