Wandaden Winschoter politiecommandant vastgelegd in archief

Winschoten - Het voormalige politiebureau aan het Marktplein in Winschoten kent een rijke historie. In de oorlogstijd zwaaide de beruchte pro-Duitse Klaas Coenraad van den Hof er de scepter. Over zijn optreden in de oorlogsjaren was in de archieven niets terug te vinden. Tot nu.

Een deel van het Winschoter politiekorps was onder het bewind van Van den Hof niet alleen fout geweest in de Tweede Wereldoorlog, maar was ook verantwoordelijk voor het meewerken aan de deportatie van de complete joodse Winschoter bevolking. In de Winschoter politiearchieven zijn de notulenboeken van de jaren 1941-1945 echter niet terug te vinden zijn. "Gelukkig zijn er nog andere archieven", zegt Gertjan Broek, die vanwege een historisch onderzoek van de Anne Frank Stichting nogal wat materiaal van de Amsterdamse politie in die jaren onderzocht. "Ook daarin liet Van den Hof sporen na." Het materiaal dateert van 1 juni 1943 en is opgesteld door de hoofdstedelijke Centrale Recherche (Stadsarchief Amsterdam, archief Gemeentepolitie Amsterdam, inv. nr. 7157). hierin wordt onder meer aangegeven dat Van den Hof twee inwoners van Pekela laat oppakken wegens 'fraude met distributiebescheiden' en 'het verbergen van Joden'. Zie ook http://www.hetstreekblad.nl/?p=39669