Gemeente Oldambt start traineepool

Winschoten - De gemeente Oldambt heeft in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een traineepool ontwikkeld. Daarmee willen beide organisaties jonge talenten de kans geven carrière te maken bij de (lokale) overheid.

Ook moet het initiatief bijdragen aan de verjonging van het personeelsbestand bij de gemeente Oldambt en zichtbaar maken dat het interessant is om te werken bij een gemeente. Pas afgestudeerden maken nog regelmatig een keuze voor een carrière buiten de overheid en baseren die keuze vaak op onterechte argumenten, zo wordt gesteld. Verjonging Bij de gemeente Oldambt is de gemiddelde leeftijd van medewerkers boven de 45 jaar. In de komende jaren zal een fors aantal medewerkers met pensioen gaan. Om tijdig en goed in te spelen op de uitstroom van medewerkers is de traineepool opgezet. Vier recent afgestudeerden aan de Hanzehogeschool gaan gedurende twee jaar aan de slag bij de gemeente Oldambt en brengen hun kennis de organisatie binnen. Het biedt aan de andere kant de gemeente de kans om te laten zien hoe interessant en boeiend het is om bij een gemeente te werken. Opleiding De jonge talenten gaan niet alleen maar aan het werk. Ze krijgen gedurende de komende twee jaardat ze werken bij de gemeente Oldambt een opleiding, waarin ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor heeft Oldambt de samenwerking gezocht met de Hanzehogeschool Professionals en Bedrijven. Deze samenwerking biedt mogelijkheden om kennis en kunde in te zetten in de regio. Zo worden diverse lectoraten betrokken, waardoor ook onderzoekskennis wordt ingebracht. In de opleiding wordt ook aandacht besteed aan competenties die de trainees nodig zullen hebben bij het vervullen van een multidisciplinaire opdracht binnen een gemeentelijke organisatie. Het resultaat van de opdracht moet een oplossing bieden voor een actueel vraagstuk in de Oldambtster samenleving.