De Noorderbrug wint rechtszaak keuzevrijheid vóór Persoonsgebonden budget

Winschoten - Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft De Noorderbrug opnieuw in het gelijk gesteld in het hoger beroep op initiatief van het samenwerkingsverband Ommelander gemeenten.

De groep van twaalf Groninger gemeenten - onder andere Oldambt, Veendam, Pekela en Vlagtwedde - wilde via de rechter een eigen interpretatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het persoonsgebonden budget (PGB) bewerkstelligen. De gemeenten wilden de mogelijkheden van inwoners beperken om een PGB aan te vragen en hiermee zorg in te kopen naar eigen wens. De Noorderbrug vindt dit vanuit haar visie op eigen regie van mensen principieel onacceptabel en won in oktober vorig jaar een kort geding over deze zaak. De wet- en regelgeving ondersteunt de visie van De Noorderbrug op alle punten. Hersenletsel De Noorderbrug is specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een neurologische aandoening, chronische ziekten en doofheid met complexe problematiek en is actief in 92 gemeenten in zeven provincies. De organisatie heeft de rechter gevraagd te bevestigen dat inwoners van de Ommelander gemeenten de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB en onbeperkt de mogelijkheid hebben om hiermee de zorg in te kopen die zij wensen. Inwoners van de Ommelnader gemeenten kunnen kiezen voor een PGB of voor zorg in natura (ZIN). Met een PGB kunnen zij zelf zorg inkopen en houden inwoners zelf maximale regie bij wie ze zorg inkopen en welke afspraken er gemaakt worden. Bij ZIN regelt de gemeente alles en heeft de inwoner beperkt regie. Bewust kiezen Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in het hoger beroep opnieuw bevestigd dat mensen het recht hebben om bewust te kiezen voor een PGB en zeggenschap hebben over de ondersteuning die ze dan inkopen. Volgens het Hof hebben de gemeentenmet het opnemen van de PGB-voorwaarden in het bestek in strijd gehandeld met de Wmo 2015 en hebben daarbij, gelijk de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld, onrechtmatig gehandeld door hun bevoegdheid om voorwaarden te stellen aan het inkopen van ZIN-zorg aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze bevoegdheid is verleend.