Presentatie Regionale Retailagenda Oost-Groningen

Winschoten - De gemeenten Oldambt, Veendam, Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal presenteren vrijdag 13 mei om 15.00 uur samen met de provincie Groningen en ondernemersorganisatie MKB Noord de Retailagenda Oost-Groningen.

In het Veenkoloniaal Museum in Veendam geven gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk, wethouder van Stadskanaal Peter Gelling (namens de vier gemeenten) en Gerard Kremer, voorzitter MKB Noord, een toelichting op het project. In het kader van dit project sluiten de vier gemeenten op donderdag 12 mei in Den Haag een Retaildeal in het bijzijn van minister Kamp. Met deze Retaildeal bekrachtigen de vier gemeenten een proces waar zij al sinds 2014 gezamenlijk aan werken. Daarmee loopt de regio Oost-Groningen in Nederland voorop. Retaildeal Het project kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen stakeholders en bovenregionale afstemming met steun van de provincie. Daarmee loopt de regio Oost-Groningen in Nederland voorop. In de landelijke Retailagenda van minister Kamp uit 2015 staan diverse aanbevelingen. Het project Retailagenda Oost-Groningen geeft hier concreet invulling aan. Voorbeelden hiervan zijn het zoeken van regionale afstemming en het vormgeven van een structurele samenwerking bij de aanpak van winkelgebieden. De landelijke agenda biedt ondersteuning aan gemeenten bij het oppakken van de problematiek in de dorpen en steden, onder meer door het sluiten van Retaildeals. Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt en Stadskanaal hebben er voor gekozen om deze Retaildeal gezamenlijk te tekenen. Daarmee laten zij zien dat dit onderwerp lokaal prioriteit heeft en dat zij dit samen, op regionale schaal, willen oppakken.