500 Asielzoekers aan Udesweg, 500 elders in de gemeente Oldambt

Winschoten - Het college van de gemeente Oldambt stelt aan de gemeenteraad voor in te stemmen met de locatie Udesweg in Winschoten voor een asielzoekerscentrum (azc) van maximaal 500 asielzoekers.

Wat betreft de duur wordt uitgegaan van vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. Daarnaast wordt voorgesteld een tweede locatie te zoeken in de gemeente voor nog eens maximaal 500 asielzoekers, eveneens voor de periode van vijf jaar met de optie tot verlenging voor nog eens vijf jaar. Het besluit over de tweede locatie moet uiterlijk eind dit jaar door de gemeenteraad genomen worden. Dit is het resultaat van de inloopavonden over de voorkeurslocatie en overleggen met het wijkplatform Zuid. Oorspronkelijk werd uitgegaan van één azc met maximaal 1000 asielzoekers, gedurende minimaal 10 jaar. Schriftelijke reacties In totaal zijn er circa 180 schriftelijke reacties binnengekomen. Deze zijn voorzien van reactie van het college. Veelvoorkomende reacties waren: • In het verleden is beloofd dat er geen azc meer in de wijk Zuid zou komen. • Een aantal van 1000 asielzoekers is te veel. • Een periode van 10 jaar is te lang. • Hoe is de veiligheid gewaarborgd? • Wordt de waardedaling van huizen gecompenseerd? Besluitvorming Op 14 juni wordt het raadsvoorstel in de raadscommissie behandeld. Dan kunnen belanghebbenden inspreken. Op 27 juni neemt de gemeenteraad een besluit. Na besluitvorming kan de ruimtelijke procedure voor de locatie Udesweg starten. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. Daarvoor wordt een inloopavond georganiseerd. Na afronding van de procedure kan het college de omgevingsvergunning verlenen. Het COA zal dan een overeenkomst sluiten met de grondeigenaar. De planning is erop gericht om begin 2017 het azc aan de Udesweg te openen, na sluiting van de noodopvanglocatie. Tweede locatie Parallel hieraan zal gezocht worden naar een tweede locatie. Zodra deze gevonden is, wordt deze aan de inwoners voorgelegd. Daarna wordt een voorstel aan de raad gezonden. Eind 2016 moet het besluit genomen zijn. Meer informatie Meer informatie is te vinden op www.gemeente-oldambt.nl/azc.