NAM krijgt in twee jaar tijd 300 aanvragen binnen voor Nieuwbouwregeling

Loppersum - De NAM heeft sinds 2014 bijna 300 aanvragen ontvangen voor de Nieuwbouwregeling. Zeventig procent daarvan heeft een woonbestemming. Dit vertaalt zich in het realiseren van bijna 5.300 eenheden.

Het gaat zowel om grotere projecten van projectontwikkelaars, zoals rijtjeswoningen en flats, als particuliere nieuwbouw. De regeling wordt ook gebruikt door scholen, agrariërs en ondernemers. In totaal is bijna 17 miljoen euro toegekend vanuit de regeling. Vanwege economische crisis heeft nieuwbouw in Nederland vanaf 2007 in een dip gezeten, ook in de provincie Groningen. Naast de crisis op de woningmarkt spelen in de provincie Groningen onzekerheden rond aardbevingen een rol bij het realiseren van nieuwbouw. Met de Nieuwbouwregeling draagt NAM actief bij aan deze nieuwbouwplannen met technische en financiële ondersteuning. De regeling werd in april 2014 opengesteld. Aardbevingen Bestaande nieuwbouwplannen in Noordoost-Groningen moeten vaak aangepast worden vanwege aardbevingen. Dergelijke aanpassingen brengen meerkosten met zich mee. NAM stelt daar een bijdrage voor beschikbaar. Opdrachtgevers en constructeurs maken gebruik van de snel toegenomen kennis op het gebied van normen, technieken en berekeningen. Met deze kennis zijn ze in staat om slimme ontwerpkeuzes te maken, zodat nieuwbouwplannen met beperkte aanpassingen alsnog gerealiseerd kunnen worden. Nieuwe plannen hebben het voordeel dat vanaf de tekentafel rekening wordt gehouden met aardbevingen. In dat geval kan het ontwerpteam samen met de opdrachtgever door middel van slimme keuzes de meerkosten relatief laag houden. Voor deze groep heeft NAM de ‘Slimmer-ontwerpenregeling’. Dit betekent dat de opdrachtgever een vast percentage van de bouwsom krijgt. Er hoeft niet te worden aangetoond dat er meerkosten zijn gemaakt. Bij diverse nieuwbouwprojecten wordt aangetoond dat er met slimme ontwerpkeuzes voldaan wordt aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendiger bouwen, zonder veel meerkosten. Kennisgroei en innovatie Het aantal constructeurs dat in aanraking komt met aardbevingsbestendiger nieuwbouw groeit snel. Om hen te steunen, faciliteert NAM kennissessies en worden leidraden gepubliceerd. Daarnaast wordt onderzoek naar innovatieve oplossingen gesteund met de Nieuwbouw-innovatieregeling. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Gemeente Loppersum, Economic Board en het EPI-kenniscentrum. Doelstelling is om kennisgroei en innovatie in een stroomversnelling te brengen.