D66 Oldambt stuurt open brief aan college over asielbeleid

Winschoten - De fractie van D66 Oldambt is van mening dat het opvangen van duizend asielzoekers op dezelfde opvanglocatie ongewenst is. Dat staat in een open brief die de Democraten naar het Oldambtster college hebben gestuurd.

D66 schrijft nog altijd vóór de opvang van duizend vluchtelingen te zijn, zoals besproken in de raadsvergadering van juni 2015, maar dat er sindsdien veel veranderd is. Volgens Johnny de Vos en Pascal van Corbach van D66 Oldambt zou steeds duidelijker geworden zijn dat het opvangen van duizend vluchtelingen op dezelfde locatie erg veel is. Recent onderzoek Uit recent onderzoek van Necker van Naem naar de huisvesting van vluchtelingen blijkt dat er onder de bevolking veel draagvlak is voor de opvang van vluchtelingen. Echter 75 procent van de burgers geeft daarbij aan een grote voorkeur te hebben voor het spreiden van huisvesting in plaats van opvang op een centrale locatie, zo wordt gesteld in de brief. Verder zouden er meer bezigheden voor de asielzoekers moeten komen. D66 is van mening dat hier een belangrijke taak ligt voor de gemeente en haar inwoners. Het initiatief dat de gemeente Utrecht heeft genomen verdient in de ogen van D66 Oldambt navolging. Hier wordt geïnvesteerd in vluchtelingen door ze een passende opleiding aan te bieden en dagelijkse bezigheden. Ook het feit dat de ‘eigen’ vluchtelingen na verkrijging van een verblijfsstatus in de gemeente kunnen blijven, juichen D66 Oldambt toe. Kleinere locaties De Democraten pleiten daarom voor meerdere opvanglocaties met veel aandacht voor opleiding en dagelijkse bezigheden. gedacht wordt aan een grotere centrumlocatie in Winschoten en twee of drie kleinere locaties in de andere grote kernen. Ook vindt de fractie dat de vluchtelingen met een verblijfsstatus de mogelijkheid moeten krijgen om hier te blijven.