Gastouders Bambini geslaagd voor TINK-cursus

Winschoten - De derde groep gastouders van Gastouderbureau Bambini in Winschoten heeft onlangs de TINK-cursus succesvol afgerond.

De overheid wil de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders in de kinderopvang omhoog schroeven. Daarvoor is de TINK-cursus ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomsten komen de zes interactievaardigheden uitgebreid aanbod: Sensitieve responsiviteit, Respect voor autonomie van het kind, Structureren en grenzen stellen, Praten en uitleggen, Begeleiden van interacties tussen kinderen en Ontwikkelingsstimulering. De laatste bijeenkomst stond in het teken van interactief voorlezen en wat dit voor kinderen kan opleveren. Voorlezen biedt vele mogelijkheden om met kinderen in gesprek te gaan. Bewust worden van hun belevingswereld en hen te prikkelen tot nadenken om ze verder te helpen in hun (taal) ontwikkeling.