SKGZ lanceert vernieuwde website

Winschoten - De website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is volledig herzien. De oude website ging al flink aantal jaren mee en was toe aan een nieuwe onderhoudsbeurt.

De site www.skgz.nl heeft nu een frisse, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke uitstraling gekregen, waarbij ook aandacht is besteed aan de toegankelijkheid en de beveiliging. Consumenten kunnen online eenvoudig en op een laagdrempelige manier een klacht bij de SKGZ indienen als zij het niet eens zijn met de beslissing van de zorgverzekeraar. Belangrijkste vernieuwingen De informatievoorziening is geactualiseerd. Daarnaast worden de bezoekers op eenvoudige wijze in woord en beeld door de werkwijze van de SKGZ geleid. Voor de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking is zoveel mogelijk aangesloten bij de webrichtlijnen van de overheid. De structuur en navigatie is overzichtelijker geworden, terwijl de techniek achter de website nieuw is. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonlijke gegevens, van bezoekers die het online klachtenformulier invullen, te waarborgen. Bij de vernieuwing is ook rekening gehouden met de eisen die de Implementatiewet buitengerechtelijke geschilbeslechting consumenten aan de website stelt. Ook is de website goed op de smartphone en tablet te raadplegen. Toegankelijk “De oude website was geen goede weerspiegeling meer van de organisatie”, vertelt kwaliteitsmanager en stafjurist Edwin Niezen. “In 2009 lanceerden we de voormalige website. Dat is in de digitale wereld bijna prehistorie. Het werd dus hoog tijd om een eigentijdse website te bouwen, die ook nog eens uitnodigend, toegankelijk én veilig is. De SKGZ blijft werken aan verdere verbetering.”