Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Oldambt

Winschoten - Ter gelegenheid van 'Lintjesregen 2016' reikte burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt vandaag weer een aantal Koninklijke Onderscheidingen uit.

Reinder Klein werd in de Marktpleinkerk in Winschoten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decorandus is ruim 25 jaar actief bij diverse verenigingen c.q. activiteiten. Zo was hij bestuurslid vereniging Handel & Nijverheid, vrijwilliger bij de lokale Radio Omroep Winschoten, penningmeester van de Kegelclub St. Vitus in Winschoten en medeoprichter en organisator van en vrijwilliger bij het Adrillencomité Winschoten. Verder werden Anjo Walma benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decorandus ontplooide/ontplooit onder meer de volgende vrijwilligersactiviteiten: notulist bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Winschoten, penningmeester van de Diakonie van de Protestantse Gemeente Winschoten, penningmeester (2003-2006 en 2012-heden) en voorzitter (2006-2012) van de christelijke muziekvereniging De Harmonie in Winschoten. Daarnaast is decorandus erg actief als organisator van concerten. Ook werden er drie lintjes uitgereikt in molen Edens in Winschoten aan de molenaar Klaas Strijk, Bé Oomkes en Gerda Koster-Westervaarder. Allen zijn onlangs gestopt als instructeur. De drie werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau/ Klaas Strijk is 30 jaar actief betrokken bij de molens in Winschoten, en was onder andere vrijwilliger bij de stichting Moveo (Meer ontspanning voor ernstig oorlogsgewonden), bij ’t Gilde van Vrijwillige Molenaars, voorzitter van Tennisvereniging WTC in Winschoten en vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Winschoten. De heer B. (Bé) Oomkens / Lid in de Orde van Oranje Nassau Bé Oomkes is 35 jaar actief betrokken bij de molens in Winschoten en is voor de Stichting Het Groninger Molenhuis actief als biotoopwachter voor Oost-Groningen. Ook was hij onder andere secretaris Vereniging Molenwerkgroep Oost-Groningen, vrijwilliger bij ’t Gilde van Vrijwillige Molenaars en vrijwillig molenaar op molen Dijkstra in Winschoten. Gerda Koster-Westervaarder is ruim 30 jaar actief betrokken bij de molens in Oldambt en bestuurslid en redactielid van de Molenwerkgroep Oost-Groningen. Daarnaast was zij onder meer leider Waterscouting Impeesa in Groningen en organiseerde nationale en internationale kampen. Tot slot kreeg Henk Meijer in het Vestingmuseum Nieuweschans een lintje uitgereikt. Ook hij is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decorandus is onder andere nauw betrokken bij het dorps- en verenigingsleven in Bad Nieuweschans en de historie van Nieuweschans het vestingmuseum Nieuweschans.