Burgerinitiatief J&O, Vestia en Gapph gaan invulling geven aan De Molenhof

Oude Pekela - Zoals bekend komt De Molenhof in Oude Pekela leeg te staan. Als reactie hierop is een aantal vrijwilligers gaan nadenken over hoe het woonzorgcentrum een waardevolle invulling kan krijgen, met als resultaat: J&O.

J&O is een burgerinitiatief waarin gestreefd wordt naar het gezamenlijk zorgen voor een woonplek voor zowel jongeren als ouderen. Er wordt gestreefd naar zelfstandig wonen, maar niet alleen. Jongeren wonen zelfstandig, met de mogelijkheid tot ondersteuning op onder andere financieel gebied. Voor ouderen die niet meer alleen willen wonen en enig toezicht wenselijk vinden, wordt een veilige en gezellige woonplek gecreëerd. Beroepskrachten en vrijwilligers werken met elkaar samen om jongeren en ouderen die dit wenselijk vinden, optimaal te ondersteunen om zo te sluiten bij ieders behoefte. Voor ouderen geldt dat de nu al aanwezige zorg en verpleging kan worden meegenomen. J&O streeft dan ook naar een goede samenwerking met alle sociale partijen binnen Pekela en daarbuiten. Op de begane grond van De Molenhof wordt geprobeerd om een participatieplek te creëren voor en met inwoners van Pekela. Op deze plek wordt dagbesteding mogelijk gemaakt en ook zal het Odensehuis hier een plek krijgen. Voor wie geïnteresseerd is in dit project en er meer van wil weten is er donderdag 12 mei een bijeenkomst in De Molenhof, aanvang 15.30 uur. Er is dan een korte presentatie van J&O en ook is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Verder kunnen toekomstige bewoners en vrijwilligers hun interesse laten blijken. Aanmelden Aanmelden kan via jenozorg@outlook.com of 06-18893387.