Vaatverpleegkundige Martina van der Paard over de diabetische voetenpoli

Winschoten - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen geeft maandelijks een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis. Dit keer vertelt Martina van der Paard, gespecialiseerd vaatverpleegkundige, over de voetenpolikliniek die op 4 januari is gestart op locatie Lucas in Winschoten.

De diabetische voet wordt gekenmerkt door een huiddefect aan de voet, die diep kan doorlopen tot op de pezen en het bot. Dit wordt in stand gehouden door afwijkingen aan het zenuwstelsel en/of de bloedvaten, als gevolg van de diabetes. Hierbij speelt infectie vaak een grote rol. Dit alles kan vroegtijdig leiden tot een amputatie. Op de voetenpolikliniek van het Ommelander Ziekenhuis werken de podotherapeut, de vaatverpleegkundige en de gipsverbandmeesters, onder verantwoordelijkheid van een vaatchirurg, intensief met elkaar samen. Dit om de best mogelijke zorg te geven, met als doel amputaties te voorkomen en de levenskwaliteit voor deze patiëntengroep zo optimaal mogelijk te houden. Werkwijze Martina vertelt te streven naar een one-stop poli, hetgeen wil zeggen dat tijdens één bezoek diverse onderzoeken plaatsvinden. Zo vindt er onderzoek plaats naar de bloedvaten van patiënt en eventuele aanwezige neuropathie (gevoel ). Een snelle diagnose en prognose met een risicoprofiel is van groot belang. Alle patiënten worden tijdens een multidisciplinair overleg besproken en er wordt tevens een behandelingsplan opgesteld. Bij dit overleg zijn aanwezig de internist, vaatlaborant, diabetesverpleegkundige, vaatchirurg, vaatverpleegkundige, gipsverbandmeester, radioloog, wondverpleegkundige, dermatoloog, orthopeed en orthopedisch schoenmaker. Problemen tijdig behandelen Ernstige vaatproblemen worden bij ons snel behandeld. Door het verminderde gevoel worden beschadigingen of infecties vaak pas in een laat stadium ontdekt. Als deze problemen niet tijdig goed behandeld worden, kunnen ze amputaties van tenen, voet of onderbeen tot gevolg hebben. Bij andere problemen, veroorzaakt door zenuwafwijkingen en standsafwijkingen in de voet, kan de podotherapeut en/of de orthopedisch schoenmaker soms door aanpassingen in of aan de schoen een oplossing bieden. Bij infectie is er soms langdurig rust door het aanleggen van gips nodig om de voet volledig te ontlasten. Als eerste aanspreekpunt voor deze polikliniek ben ik van mening dat veel van deze amputaties voorkomen worden als er tijdig gehandeld wordt. Niet alleen snel handelen en zo problemen voorkomen is essentieel, maar belangrijk is ook aandacht te besteden aan de samenwerking met huisartsen, thuiszorgorganisaties en andere verwijzers. Op deze manier willen wij bereiken dat diabetespatiënten met voetproblemen eerder verwezen worden naar onze specialistische polikliniek in het ziekenhuis. Een afspraak maken Iedere dinsdag is er een diabetisch voetenspreekuur. Voor een bezoek aan de polikliniek is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Een reactie op dit artikel kunt u mailen naar communicatie@ozg.nl.