Hoe rekbaar is de mantelzorg?

Winschoten - Platform Hattinga Verschure organiseert in samenwerking met Mezzo en Zorgbelang-Groningen voor mantelzorgers twee bijeenkomsten met als thema: Hoe rekbaar is mantelzorg?

De eerste bijeenkomst is morgen, 21 april, van 13.30 tot 16.00 uur in De Balk in Zuidhorn; de tweede op dinsdag 10 mei in De Boschpoort in Winschoten. De toegang is gratis. Tijdens deze bijeenkomsten speelt Baukje Fennema van Theatergroep ITHAKA een aantal sketches waar situaties van mantelzorg aan de orde komen. Als stimulans om naar de eigen situatie te kijken. Vervolgens wordt gekeken welke knelpunten de mantelzorger ervaart. Wat zijn de behoeftes? Waar loopt men tegenaan? Wat moet anders? Het Platform Hattinga Verschure hoort graag uw mening om er mee aan de slag te gaan. Ervaringsdeskundige Samen met een ervaringsdeskundige mantelzorgvoorlichter van Mezzo gaat Platform Hattinga Verschure met de bezoekers in gesprek. Ook worden functionarissen van de steunpunten mantelzorg uitgenodigd. Ook zij kunnen toelichtingen en indien mogelijk oplossingen geven voor situaties waar mantelzorgers mee te maken heebben of krijgen. Ook is het mogelijk dat een afspraak met hen te maken. Aanmelden Wie een bijeenkomst wil bezoeken kan zich aanmelden via arnolda.messchendorp@sphv.nl, of telefonisch via 050-5713999.