Ondertekening nieuwe overeenkomst Synergon en de gemeente Pekela

Pekela - Pekela werkt al geruime tijd intensief samen met Synergon, dat 50 medewerkers heeft gedetacheerd bij de deze gemeente. Als verdere uitwerking van het Akkoord van Westerlee vallen de medewerkers straks rechtstreeks onder aansturing van de gemeente. Maandagochtend vond de officiële ondertekening plaats van de nieuwe detacheringsovereenkomst.

Bij de ondertekening waren aanwezig: het gemeentebestuur van Pekela, de directie en medewerkers van Synergon en medewerkers van De Kompanjie. Er worden 50 personen gedetacheerd die rechtstreeks onder aansturing komen te vallen van De Kompanjie, de werkorganisatie voor onder andere de gemeente Pekela. De medewerkers van Synergon en De Kompanjie werken samen op het gebied van wijkgericht werken. Inzetbaar op meerdere plekken De Synergon-medewerkers kunnen op meerdere plekken worden ingezet als het gaat om onderhoud binnen de openbare ruimte. Denk aan groenonderhoud, onderhoud aan het straatmeubilair, zwerfvuil opruimen en kleine reparaties verrichten aan verhardingen. De gemeente Pekela en Synergon zetten hiermee samen in op sociaal ondernemen, en daarmee op de verdere uitvoering van het Akkoord van Westerlee.