Geen Factory Outlet Centre in Winschoten

Winschoten - Het plan voor een Factory Outlet Centre (FOC) in Winschoten is van de baan. Dat is de uitkomst van een ingelaste vergadering van het college van de gemeente Oldambt vanmorgen. Het college acht de risico's te hoog.

Begin april 2015 werd tussen Vastgoud Ontwikkeling b.v. en de gemeente Oldambt een intentieovereenkomst afgesloten voor een onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van de locatie Gassingel 18 (Ommelnader Ziekenhuis) voor een FOC. Daarin werd afgesproken om binnen een jaar de haalbaarheid voor de realisering van een FOC te onderzoeken. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft het college besloten af te zien van dit project. Bedreiging Enerzijds zou de realisering van een FOC in de toekomst een te grote bedreiging vormen voor de bestaande detailhandel in het kernwinkelgebied van Winschoten. Bovendien zou het realiseren van een FOC op deze locatie een forse investering van de gemeente vergen op het gebied van infrastructuur (aanpassing, verbreding van toegangswegen en rotondes). Tenslotte zou met de komst van een FOC, een omvangrijke parkeervoorziening moeten worden gerealiseerd in het Stadspark. Daardoor zou er voor de huidige sportvelden in het park, een alternatieve locatie moeten worden gevonden. Gemiste kans In een gesprek met Harm de Vries, directeur van Vastgoud Ontwikkeling b.v. en initiatiefnemer van het FOC-project, heeft wethouder Laura Broekhuizen het besluit van het college aan hem kenbaar gemaakt. De Vries gaf te kennen dat hij begrip heeft voor het besluit van het college. Desondanks is hij van mening dat het voor Winschoten een gemiste kans is nu het college van Oldambt 'nee' zegt tegen de komst van een FOC. Alternatieve invullingen Nu het college zich heeft uitgesproken tegen de huidige plannen, willen beide partijen graag met elkaar in gesprek blijven. Afgesproken is dat er in de nabije toekomst vervolggesprekken tussen de gemeente Oldambt en De Vries zullen plaatsvinden over mogelijke alternatieve invullingen van de locatie. Wanneer die eerste gesprekken plaatsvinden is nog niet bekend.