Gemeentebelangen Oldambt: besluit over huishoudelijke hulp onbegrijpelijk

Winschoten - Het college van de gemeente Oldambt heeft op 31 maart naar een groot aantal mensen in de gemeente Oldambt een brief gezonden, waarin staat te lezen dat het college heeft besloten de huishoudelijke hulp per 1 juli dit jaar niet meer op basis van indicaties te verstrekken, maar als algemene voorziening. Gemeentebelangen Oldambt vindt deze gang van zaken en de communicatie hierover onzorgvuldig.

Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: "In het besluit wordt enkel een mededeling gedaan dat de indicatie huishoudelijke hulp van betrokkene per 1 juli stopt. Uit dit besluit valt niet af te leiden wat de precieze gevolgen voor de betrokkene zijn. In de brief staat te lezen dat betrokkenen eind april uitleg wordt gegeven over de nieuwe opzet en dat na 1 juli de nieuwe aanbieder samen met de betrokkenen kijkt naar de woonsituatie en afspraken maakt over de invulling van de huishoudelijke hulp." Uitspraak "Er is nog een discussie gaande of huishoudelijke hulp alleen als algemene voorziening aangeboden kan worden. Als het goed is doet de hoogste rechterlijke instantie op 18 mei hierover in drie zaken uitspraak. Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat het college aan deze discussie voorbijgaat en een dergelijk besluit neemt.” Volgens Gemeentebelangen Oldambt blijkt uit de brief dat van maatwerkvoorzieningen geen sprake meer is en dat aan de markt, de aanbieders, wordt overgelaten welke voorzieningen voor betrokkenen noodzakelijk zijn. Onzorgvuldig Ger Klein: “Gemeentebelangen Oldambt vindt deze werkwijze van het college zeer onzorgvuldig. Wij zijn van mening dat indien het college een dusdanig vergaande beslissing neemt, het college in de eerste plaats de betrokkenen direct had moeten informeren over de gevolgen voor de persoonlijke situatie. Verder zijn wij van mening dat de beoordeling of iemand voor een algemene voorziening, dan wel een maatwerkvoorziening in aanmerking komt, de verantwoordelijkheid is van de gemeente en niet de aanbieder.” Bovendien wordt gevreesd voor een situatie dat een groep mensen na 1 juli, doordat dan eerst met de aanbieders afspraken worden gemaakt, een aantal weken geen hulp ontvangt. Tenslotte bestaat, volgens Gemeentebelangen Oldambt, de kans dat, indien alleen een algemene voorziening wordt aangeboden, een groep mensen door dit besluit niet de juiste zorg krijgt. Bezwaar maken Ger Klein adviseert mensen, die zo’n besluit hebben ontvangen, bezwaar te maken. In de brief wordt door het college aangegeven dat men dat kan doen en hoe men dat moet doen. De bezwaarmaker kan bijvoorbeeld stellen dat de gemeente vóór 1 juli 2016 in een persoonlijk gesprek met betrokkene moet onderzoeken of deze algemene voorziening passend is voor de betrokken specifieke situatie. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente mensen de mogelijkheid bieden om een maatwerkvoorziening aan te vragen, zo zegt Gemeentelangen Oldambt.