Initiatiefnemers OldambtAZCNee.nl roepen op tot actie

Winschoten - De initiatiefnemers van de site OldambtAZCNee.nl, die anoniem wensen te blijven, roepen Winschoters op de Oldambtster gemeenteraad te bestoken met brieven tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de Udesweg.

Met de komst van een permanent AZC zou onder meer de veiligheid in het geding zijn, de verhouding inwoners-vluchtelingen scheef komen te liggen, druk op bepaalde voorzieningen (dokter/ziekenhuis) komen te liggen en de vrijheidswaarden onder druk komen te staan. Informatiebijeenkomst Zoals bekend is er nog geen definitief besluit genomen over de plek waar het AZC komt. Op woensdag 20 april vindt een inloopbijeenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Oldambt plaats. De inloopbijeenkomst is tussen 18.00 en 22.00 uur in De Tramwerkplaats in Winschoten, is bedoeld voor inwoners, ondernemers en zorg- en onderwijsinstellingen uit de gemeente. Het Oldambtster college, het COA, VluchtelingenWerk Noord Nederland en Gezondheidscentrum Asielzoekers zijn daarbij aanwezig. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt informatie gegeven over het uitgevoerde locatieonderzoek, de planning en procedures. In de collegevergadering op 10 mei neemt het college een definitief besluit over de locatie van het azc.